KBS Gayo Daejun дээр хамгийн их хандалттай байсан хамтлаг

Хамгийн их хандалттай байсан хамтлаг

Энэ сарын 27нд болсон KBS Gayo Daejun-ы эхний өдөр 7.9% харин хоёрдох өдөр 9.7% байсан ба дунджаар 8.8% болж байгаа бөгөөд өмнөх долоо хоногийн хөгжмийн нэвтрүүлгээс 3.5%-аар илүү байгаа юм.

Тэгвэл тоглолтын рэйтинг  Miss A “Hush”-ын үзүүлбэр дээрх үеэр 13.8% болсон бөгөөд энэ нь тэр өдрийн хамгийн өндөр хандалт байсан юм байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s