Daily Archives: January 8, 2014

2014 онд хамгийн ихээр хүлээгдэж буй эмэгтэй одууд

2014 он бол Морь жил! Тэгвэл Морь жилтэй одуудаас 2014 онд хамгийн ихээр хүлээлт байгаа одуудыг жагсаан гаргасан байна.

Continue reading