Gary-гийн тухай мэдээлэл

Gary өөрийн сологоор ирэх гэж байгаа бөгөөд Leessang-аас түүний зургийг гаргасан бөгөөд цомог нь “MR.GAE.” гэх нэртэй байх юм байна.

Цомгийн хувьд олон янзын дуу орж байгаа бөгөөд түүний авьяасыг гаргасан байх юм. Түүний анхны  соло цомог нь 1р сарын 15нд гарна.

/Түүний Running Man нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүс сайн мэдэх байх :D/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s