C-Clown 2р сард эргэн ирнэ!

2012 онд гарч ирсэн хамтлагуудын нэг болох C-Clown нь өөрсдийн эргэн ирэлтээ хийхээр болсноо мэдэгдээд байсан ч яг хэзээ гэдгээ хэлээгүй тэгвэл энэ тухай мэдэгдэл хийхдээ тэд 2р сарын 13нд эргэн ирхээр болоод байгаа юм байна.

Шинэ мэдээлэл гарах бүрт нь хийх болноо 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s