BTOB эргэн ирнэ+тийзэр зургууд

“뛰뛰빵빵” гэх дөрөвдөх мини цомгоороо эргэн ирэх гэж буй BTOB хамтлаг тийзэр зургууд болн дууныхаа жагсаалтыг гаргасан байна

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s