Sunmi-гийн тийзэр зургууд

Саяхан эргэн ирэлтээ хийнэ гэж зарлаад байгаа Sunmi өөрийн анхны мини цомог болох “Full Moon”-ын хоёр тийзэр зургаа гаргаад байна

Цомог 2р сарын 17нд гарах болно

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s