SNSD-гийн тийзэр зургууд үргэлжилсээр

Клип 19нд гарна гэж байсан ч хойшлогдсон байна.

Хэрэв тэд дахин клипнийхээ зураг авалтанд орхоор бол эргэн ирэлт хоёр долоо хоногоор хойшлоод байгаа юм байна…

2 thoughts on “SNSD-гийн тийзэр зургууд үргэлжилсээр

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s