[MGL SUB] Sunmi – Full Moon

Зиак таалагдана гэж найдаж байна 😀 /Eh eh eh eh eh гэсэн хэсгийн хийсэнгүй шүү ххэ тэгээд сонсоход тодорхой л юм чин тийм биздээ? Бас эхний Brave Sound-н хэлснийг ч хийгээгүй :D/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s