2ne1-ы цомгонд орох дууны жагсаалт гарлаа

CL юу ч гэсэн ганцаарчилсан уран бүтээлтэй байх юм байна 😀 мөн нэмж мэдээллэхэд цомог хойшлогдоно тэгэхдээ зөвхөн хоёр хоногоор л хойшлогдож байгаа..

Харж байгаачлан бүх дуун дээр нь шахуу TEDDY хамтарсан байгаа юм

Энэ мэдээ мэдээж Blackjack-уудын хувьд маш том мэдээ яагаад гэвэл тэдэнд бүтэн цомог л хэрэгтэй байсан!! Удаан хүлээсний эцэст ч тэр хүсэл нь биелэх нь 😀

1 thought on “2ne1-ы цомгонд орох дууны жагсаалт гарлаа

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s