SHINee Key, INFINITE Woohyun нарын тийзэр бичлэг

Өмнө нь тус хоёр гишүүнийг хамтарч ажиллаж sub-unit болгоно гэж байсан тэгвэл энэ нь биелэлээ олсон бололтой! Sub-unit-н нэр нь Toheart байх ба тэдний тийзэр бичлэг гарсан байна

 

1 thought on “SHINee Key, INFINITE Woohyun нарын тийзэр бичлэг

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s