Tiny-G Dohee Henry-тэй “WGM” нэвтрүүлэгт орохыг хүсдэг

4р сарын сарын 26нд гарсан MBC-гийн  “Quiz to Change the World,”-д Dohee “We Got Married” нэвтрүүлэгт Henry-тэй орохыг хүсдэг талаараа ярьжээ.

Тэрээр тайлбарлахдаа, “Би Henry-гийн фэн. Миний бүх найзууд түүний төлөө галзуурдаг. Би түүнтэй ‘We Got Married’ шиг нэвтрүүлэгт оролцохыг хүсч байна.”

Хариу болгож Henry Dohee-гийн гарнаас барин, “Надтай гэрлэх үү?” гэж асуун тэнд байсан зочдыг гайхшруулаад амжжээ.

6 thoughts on “Tiny-G Dohee Henry-тэй “WGM” нэвтрүүлэгт орохыг хүсдэг

Leave a Reply to halika Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s