INFINITE “Last Romeo” тийзэр зургаа гаргалаа

Тэд удахгүй эргэн ирэлтээ хийнэ гэж мэдэгдсээр байсан тэгвэл хамтлагын албан ёсны фэйсбүүк хуудсан дээр дээрх тийзэр зураг “Concept зураг ил гарлаа. ТУНУДАХГҮЙ!” гэж бичигдэн оржээ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s