Girls Day 7р сард эргэн ирнэ

Өөрсдийн дөрвөн жилийн ойг тэмдэглэн тэд зуны онцгой цомгоо гаргахаар болжээ. Эргэн ирэлт нь 7р сарын 14нд.

“Something”-аас хойш нилээдгүй нэр хүндийг олоод байгаа Girl’s Day Duble Sidekick-тэй хамтрах болно.

Агентлагаас нь хэлэхдээ “Удахгүй гаргах мини цомог нь тэдний дөрвөн жилийн ойн баяр болон зуныг тохиолдуулан гаргаж байгаа юм. Цомгийг бид шинэлэг бас эрч хүчтэй дуунуудаар дүүргэх болно. Бас бид цомгонд зориулан тусгай үйл ажиллагаа зохиож байгаа, энэ нь Girls Day-г дэмжиж хайраа өгч байсан фэнүүдэддээ талархал илэрхийлэл боломж олгож байгаа юм.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s