ZE:A Nine Muses нар “Immortal Song”-д хамтарсан үзүүлбэр үзүүлнэ

7р сарын 5ны өдрийн “Immortal Song”-д Ze:a-гийн Kim Dong Jun, Park Hyung Sik, Kevin, болон Ha Min Woo нар Nine Muses’-ийн KyungriMinhaSungah, болон Hyunah-тай хамтран үзүүлбэр үзүүлнэ. Дуулах дуу нь Turbo “Twist King.” Хамтлаг эрч хүчтэй үзүүлбэр үзүүлнэ гэж амласан байна

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s