Wonder Girls Yenny ганцаарчилсан уран бүтээлээр эргэн ирнэ!

K-Netizen нар

Article: Wonder Girls Yeeun ганцаарчилсан дэбютээ ‘Me?’ мини цомгоороо 7р сарын 31нд хийнэ 

Source: Sports Donga via Naver

1. [+5,614, -184] Тэр одоо зүгээр л өөрийгөө Yeeun гэж болно Wonder Girls гэх тодотголгүйгээр

2. [+3,951, -183] Түүнд амжилт хүсье~

3. [+3,906, -476] Hul гайхалай.. Түүнийг будаггүйгээр танихгүй нь

4. [+3,301, -245] Эцэст нь Yeeun бусдын анхааралд өртөж байна ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

5. [+2,420, -107] Hul………

6. [+581, -57] Эцэст нь ㅋㅋㅋ Тэр дарагдсан хэвээр байсан бол авъяасны нэмэр байсан юм ㅠㅠ Амжилт

7. [+580, -60] Би зүгээр л… чин сэтгэлээсээ сайн яваасай гэж хүсч байна

8. [+537, -38] Ядаж л тэд Yeeun-нд дэбют хийх оролдлого хийж байна. Тэр хангалттай авъяастай, цомог нь амжилттай болно гэж найдаж байна!

 

2 thoughts on “Wonder Girls Yenny ганцаарчилсан уран бүтээлээр эргэн ирнэ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s