2PM 9р сард 4дөх бүрэн хэмжээний цомогтойгоо эргэн ирнэ

JYPE-гаас 8р сарын 8нд мэдэгдэхдээ хамтлаг энэ удаагийн эргэн ирэлтэндээ Jun.K-н зохиосон дууг гол дуугаар сонгосон байна. Энэ нь хамтлагийн хувьд анхны удаагаа өөрсдийн гишүүнээр зохиосон дууг гол дуугаа болгож байгаа тохиолдол юм. /бүтэн хамтлагаараа/

Мөн хамтлаг 9р сард Японд шинэ синглээ гаргах бөгөөд Солонгостоо ч бүрэн хэмжээний цомгоо гаргаад завгүй байх бололтой.

“2PM эргэн ирэлтэндээ их догдолж хүлээж байгаа мөн хүсэл эрмэлзлээр дүүрэн байгаа. Тэд цомгоо гаргах үедээ Солонгост идэвхтэй үйл ажиллагаатай байх учраас та бүхэн хүлээж байгаарай” гэж агентлагаас нь хэлжээ

Хамгийн сүүлд тэд 2013 оны 5р сард “Grown” цомгоороо эргэн ирээд байсан юм тэгвэл ийнхүү 1 жил 4 сарын дараа 2PM хамтлаг эргэн ирэхээр болжээ.

6 thoughts on “2PM 9р сард 4дөх бүрэн хэмжээний цомогтойгоо эргэн ирнэ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s