Spica.S тийзэр бичлэг

Тэдний Spica.S гэдгийнх нь S гэдэг нь “Special” буюу “Онцгой” гэсэн утгийг агуулсан бөгөөд хамтлагийн өөр нэгэн дүр төрхийг харуулах юм гэнэ. Харин Boa-гийн хувьд ганцаарчилсан уран бүтээлээр үргэлжлүүлэх бололтой 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s