Shinhwa 12дох цомог болох ‘WE’-гээр 2р сарын 26нд эргэн ирнэ!

Удаан оршин тогтнож буй  Shinhwa хамтлагт энэ сарын 26нд эргэн ирнэ. Хамтлаг эргэн ирэлтийнхээ тийзэр зургийг ийнхүү гаргажээ.

Хамтлаг өөрсдийн 12дох бүрэн хэмжээний “We” цомгоо 2р сарын 26нд ил болгохоо зарласан бөгөөд цомгийн “тусгай хувилбар” 40,000 хувь л борлогдох юм, энэ 3р сарын 3нд гара. Тэгвэл 3р сарын 5нд “талархалын хувилбар” гарах юм.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s