SIXTEEN 6-11-р гишүүд

Somi 6р гишүүнээр танилцуулагдсан

Jiwon 7р гишүүнээр танилцуулагдсан

Momo 8р гишүүнээр танилцуулагдсан

EUnsuh 9р гишүүнээр танилцуулагдсан

Mina 10р гишүүнээр танилцуулагдсан

Chaeryoung 11р гишүүнээр танилцуулагдсан

/Сүүлийн гишүүний эгч нь ч бас орж байгаа юм шиг байна лээ одоохондоо танилцуулагдаагүй байгаа эгч дүү хоёр хоёлулаа  KPOP STAR 3т орж байсан юм билээ/

Somi 6р гишүүнээр

4 thoughts on “SIXTEEN 6-11-р гишүүд

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s