Daily Archives: May 4, 2015

[K-Netizen] Amber Америкийн TMZ-гээс EXID Junghwa-г арьс өнгөөр ялгаварласан байдалд өөрийн бодлоо илэрхийллээ

Continue reading

Advertisements