Cube ‘2 дох Troublemaker’-ыг хайна

Cube 2 дох Troublemaker -ыг хайхаар шалгаруулалт явуулхаар болсон байна.

=

Instiz: Cube 2 дох Troublemaker-ыг хайна

– Huh? Тэгээд тэд дэбүтээ хийнэ гэсэн үг үү??

– Тэдэн шиг тохирох хосыг хэзээ ч олохгүй

– Тэд л хамгийн шилдэг нь

– Хэн ийм санаа гаргадаг байна?

– Тэгээд дуэтээр шалгаруулалт явуулна гэсэн үг үү? ㅋㅋㅋㅋㅋ

– Би үүнийг хүмүүс шүүмжилнэ гэж бодохгүй байна. Үүндээр Hyunseung болон Hyuna нарын  санаа орсон гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ нь тэдэнд муу  гэж бодохгүй байна

– Тэд шилдэг нь биш гэж үү?  Troublemaker -ын фэнүүд Troublemaker-ын дуунуудыг өөр хүмүүсээр дуулуулахыг хараад жаргалтай байна гэж бодоо юу?

– Тэд л жинхэнэ асуудал таригчид шүү дээ. Яагаад тэд байж болохгүй гэж ㅋㅋㅋㅋ

– Cube-ын хобби нь миний амьдралыг хэцүү болгох

1 thought on “Cube ‘2 дох Troublemaker’-ыг хайна

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s