Pann: Янзалсан ба янзлаагүй зургийн ялгаа

Pann: Айдолуудын зургийн янзалсан ба янзлаагүй зургийн ялгааUo24mSe.jpg
crBeYIf.jpg
=

1. [+42, -0] Woah… Эдгээр зургуудыг хараад , би зураг дарсан камер нь сайн болоод ийм зураг дарсан байх гэж бодсон… Би тэнэг байжээ ㅠㅠ

2. [+37, -4] Тиймээ, үүнийг л жинхэнэ засварласан зураг гэнэ. Бага сургуулийн хүүхдүүд л үүнийг хийчэхдэг гэхээр намайг гуниглуулж байна

3. [+33, -1] Би олон зураг харж байсан, гэхдээ энд хоёр л байна ㅋㅋ

4. [+28, -5] Гэсэн ч тэд , цагаан харагдаж байна

5. [+22, -3] Янзлаагүй зургууд нь ч зүгээр харагдаж байна ㅋㅋ Гэрэлтүүлэг муутай газар өөрийнхөө зургийг дараад ямар харагдахыг нь хараарай

4 thoughts on “Pann: Янзалсан ба янзлаагүй зургийн ялгаа

  1. erka_L

    Янзлаагүй нь зүгээр байна. Ямар мах цусгүй хүүхэлдэй бишдээ

    Reply

Leave a Reply to erka_L Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s