T-ARA ‘So Crazy’ CB зураг

   

   
Хамтлаг эргэн ирэлтэндээ зориулж дэбютээс хойших анхныхаа үзүүлэн тоглолтоо хийхээр болсон бөгөөд үзүүлэн тоглолт 8р сарын 3нд болох юм. 

2 thoughts on “T-ARA ‘So Crazy’ CB зураг

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s