f(x)-н эргэн ирэлт ойртсоор л…

Тэд өөрсдийн 4дөх бүрэн хэмжээний цомгоороо энэ сарын 27ны шөнөөр хийхээр болжээ.

Ийнхүү удаан хүлээлгэсэн эргэн ирэлт ойртсоор л байна. 🙂

1 thought on “f(x)-н эргэн ирэлт ойртсоор л…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s