[K-Netizen] EXID ‘Hot Pink’-ээр эргэж ирнэ

Article: EXID ‘Hot Pink’-г өөрсдийн тайтл дуугаар сонголоо… эргэн ирэлт 18нд

Source: OSEN via Naver

1. [+555, -40] Би үүнийг өөр нэг LE-гийн дуу байгаасай гэж хүсч байна, тэр өвөрмөц хэлбэртэй. Бас би түүний бараан ‘Every Night’ шиг дуунуудад дуртай.

2. [+423, -53] Энэ цомог амжилт олох болно! Амжилт

3. [+383, -55] Би тэднийг бусад охидын хамтлагууд шиг хувцаслалт болон үс засалтандаа анхаараасай гэж хүсч байна.. EXID шилдэг нь

4. [+277, -39] Oh oh хүлээж тэсэхгүй нь

5. [+253, -39] Үнэхээр хүлээж тэсэхгүй нь ээ! Амжилт, EXID!!

6. [+57, -13] Тэдний шинэ үсний засалтыг харсан гайхалтай харагдаж байна ㅎ Би бол ahjushi тэгэхдээ би дэмжих болноо

7. [+55, -15] Эцэст нь эргэн ирэлт, би ‘Hot Pink’-г хүлээх болноо, амжилт

8. [+39, -7] MMA дээр шинэ үсний засалтын харсанаас хойш л хүлээж байна ㅠㅠ Хурдан гаргаарай, хурданㅠㅠㅠㅠ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s