IOI эргэн ирэлтийнхээ товыг гаргалаа

IOI-н талаас тэдний 10 сарын 17нд шинэ цомогтойгоо эргэн ирнэ хэмээн мэдэгдээд байгаа юм байна. Мөн энэ нь өөрчлөгдөхгүй байх магадлал өндөр ч гэлээ тэр долоо хоногийнхоо ямар нэгэн өдөрлүү хойшилж магадгүй хэмээн тайлбарлаад байгаа аж. (18,19нд ч байж магадгүй гэсэн үг)

Мөн тэднийг зөвхөн mnet M!Countdown дээр л үзүүлбэрээ үзүүлж магадгүй гэсэн цуурхал дээр “энэ бүгд тодорхой болоогүй бид ярилцаж байгаа” хэмээн тайлбарласан байна.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s