WJSN (Cosmic Girls) танилцуулга

  • Дэбют хийсэн он өдөр: 2016 оны 2 сарын 25
  • Label: Starship Entertainment / YUEHUA Entertainment (Хятад гишүүд нь бүгд YUEHUA гэх энттэйгээ гэрээтэй байдаг ба Starship-тэй холбоогүй гэж сонссон тэгэхээр хэзээ гарч явах нь бараг өөрсдийнх нь дур юм шиг байгаа юм)
  • Албан ёсны клип: MoMoMo (모모모), Catch Me, The Secret (비밀이야)
  • Цомог: Would You Like?, The Secret
  • Symbol:

 

Албан ёсны сайтууд:

Нэр: Seola
Солонгосоор: 설아
Үүрэг: гол дуучин
Төрсөн өдөр: 94.12.24
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 165cm (5ft 4in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Sweet Unit

Нэр: Xuan Yi
Солонгос: 선의
Үүрэг: гол бүжигчин, туслах хоолой
Төрсөн өдөр: 95.01.26
Үндэс: Хятад
Өндөр: 166cm (5ft 5in)
Цусны бүлэг:O
Sub-Unit: Joy Unit

Нэр: Bona
Солонгос: 보나
Position: гол бүжигчин, туслах хоолой, хамтлагийн нүүр царай
Төрсөн өдөр: 95.08.19
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 163cm (5ft 4in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Wonder Unit

Нэр: EXY (Chu So Jung)
Солонгос: 엑시
Үүрэг: ахлагч, рэппэр
Төрсөн өдөр: 95.11.06
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 166cm (5ft 5in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Sweet Unit

Нэр: Soobin
Солонгос: 수빈
Төрсөн өдөр: 96.09.14
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 159cm (5ft 2in)
Цусны бүлэг: AB
Sub-Unit: Sweet Unit

Нэр: Luda
Солонгос: 루다
Үүрэг:  туслах хоолой
Төрсөн өдөр: 97.03.06
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 157cm (5ft 1in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Natural Unit

Нэр: Dawon
Солонгос: 다원
Үүрэг: Гоцлол дуучин
Төрсөн өдөр: 97.04.16
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 167cm (5ft 5in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Natural Unit

Нэр: Eun Seo
Солонгос: 은서
Үүрэг: Туслах хоолой
Төрсөн өдөр: 98.05.27
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 168 cm (5’6″)
Цусны бүлэг: B
Sub-Unit: Joy Unit

Нэр: Cheng Xiao
Солонгос: 성소
Үүрэг: гол бүжигчин, туслах дуучин
Төрсөн өдөр: 98.07.15
Үндэс: Хятад
Өндөр: 167cm (5ft 5in)
Цусны бүлэг: B
Sub-Unit: Wonder Unit

Нэр: Mei Qi
Солонгос: 미기
Үүрэг: гол бүжигчин, туслах хоолой
Төрсөн өдөр: 98.10.15
Үндэс: Хятад
Өндөр: 164cm (5ft 4in)
Цусны бүлэг: B
Sub-Unit: Natural Unit

Нэр: Yeoreum
Солонгос: 여름
Үүрэг: туслах хоолой
Төрсөн өдөр: 99.01.10
Үндэс: Korean
Өндөр: 161cm (5ft 3in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Joy Unit

Нэр: Dayoung (N/A)
Солонгос:  다영
Үүрэг: гол дуучин (ЁнЖоныг орж ирэхээс өмнө макнэ байсан)
Төрсөн өдөр: 99.05.14
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 161cm (5ft 3in)
Цусны бүлэг: A
Sub-Unit: Wonder Unit

Нэр: Yeon Jung (Yoo Yeon Jung)
Солонгос: 연정
Үүрэг: Maknae, гол дуучин
Төрсөн өдөр: 99.08.03
Үндэс: Солонгос
Өндөр: 167cm (5ft 5in)
Жин: 52kg (115lbs)
Цусны бүлэг: A
(I.O.I-той дэбют хийснийхээ дараа хамтлагт албан ёсоор орсон)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s