BIGBANG бүтэн цомогтойгоо эргэн ирнэ!

Түрүү жилийн 9 сарын 1нд гарна гэж байсан бүтэн цомог хүлээлгэсээр ийнхүү 12 сарын 12нд гарахаар болсон байна.

Мөн энэ нь TOP-г цэрэгт явахаас өмнөх цомог болох бөгөөд TOP 2 сарын 9нд албаа хаахар явах юм (гэхдээ яг ч цэрэг биш цагдаагийн албанд орох юм шиг байна лээ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s