S.E.S Shinhwa нар эргэн ирэлтийнхээ тийзэр бичлэгүүдийг цацлаа

Тэд цомгоо 1 сарын 2нд гаргах бол тайтл дуугаа 1 сарын 1нд гаргахаар болжээ.

Shinhwa энэ удаад эргэн ирэлтээ  хоёр хэсэгт хуваасан бөгөөд эхний хэсэг аль хэдийн цацагдсан тэгвэл хоёрдугаар хэсгээ 1 сарын 3нд цацхаар болоод байна 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s