Category Archives: T-ARA

Pann: Эмэгтэй хамтлагууд яахыг хүсдэггүй бэ?

Apink: Секси харагдахыг
Sistar: Хөөрхөн харагдахыг
T-ara: Үзэн ядалтаас зайлсхийхийг
Crayon Pop: Хангалттай байхад хэрхэн зогсохыг
Rainbow: Ялахыг
Spica: Алдартай болохыг