Category Archives: Sunmi

[K-Netizen] Wonder Girls амьд хөгжмийн хамтлаг болон эргэн ирнэ

3 жил завсарласны дараа, Wonder Girls хамтлаг энэ 8 сард удаан хүлээлгэсэн эргэн ирэлтээ хийнэ. Continue reading